Lót đĩa (Đen)

140.000

Lót đĩa (Đen)Lót đĩa (Đen)

Mô tả:
Vật liệu nỉ. Lót đĩa làm hạn chế độ rung của bàn xoay, hạn chế độ lượn khi đĩa bị vênh, ngăn các tác động vật lý bên ngoài ảnh hướng xấu đến bề mặt đĩa than,...

Sản phẩm liên quan

icon icon icon