Meteora

Linkin Park

Hết hàng

Meteora là album phòng thu thứ 2 của ban nhạc rock Linkin Park. Đĩa nhạc được phát hành vào ngày 25 tháng 3 năm 2003, bởi Warner Bros.Linkin Park – Meteora

Hãng: 
Warner Records, Machine Shop Recordings
Định dạng: CD, Album, Reissue
Nước: USA & Europe
Năm:    
Thể loại:
Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
1        Foreword  
2        Don't Stay    
3        Somewhere I Belong   
4        Lying From You
5        Hit The Floor  
6        Easier To Run   
7        Faint   
8        Figure.09   
9        Breaking The Habit    
10        From The Inside  
11        Nobody's Listening   
12        Session  
13        Numb

Sản phẩm liên quan