Goldberg Variations

Lang Lang

Hết hàng

Lần đầu tiên Lang Lang thu âm Goldberg Variations của BachLang Lang ‎– Goldberg Variations

Hãng: Deutsche Grammophon
Định dạng: 2 × Vinyl, LP, Album, 180 gr.
Nước: US
Năm: 2020
Thể loại: Classical
Phong cách: Baroque
Chất lượng: New, sealed

Tracklist:
A1    Aria    
A2    Variatio 1 A 1 Clav.    
A3    Variatio 2 A 1 Clav.    
A4    Variatio 3 A 1 Clav. Canone All’Unisuono    
A5    Variatio 4 A 1 Clav.    
A6    Variatio 5 A 1 Ov Vero 2 Clav.    
A7    Variatio 6 A 1 Clav. Canone Alla Seconda    
A8    Variatio 7 A 1 Ov Vero 2 Clav. Al Tempo DI Giga    
A9    Variatio 8 A 2 Clav.    
B1    Variatio 9 A 1 Clav. Canone Alla Terza    
B2    Variatio 10 A 1 Clav. Fughetta    
B3    Variatio 11 A 2 Clav.    
B4    Variatio 12. Canone Alla Quarta    
B5    Variatio 13 A 2 Clav.    
B6    Variatio 14 A 2 Clav.    
B7    Variatio 15 A 1 Clav. Canone Alla Quinta    
C1    Variatio 16 A 1 Clav. Ouverture    
C2    Variatio 17 A 2 Clav.    
C3    Variatio 18 A 1 Clav. Canone Alla Sesta    
C4    Variatio 18 A 1 Clav. Canone Alla Sesta    
C5    Variatio 20 A 2 Clav.    
C6    Variatio 21. Canone Alla Settima    
C7    Variatio 22 A 1 Clav. Alla Breve    
C8    Variatio 23 A 2 Clav.    
C9    Variatio 24 A 1 Clav. Canone All’Ottava    
D1    Variatio 24 A 1 Clav. Canone All’Ottava    
D2    Variatio 26 A 2 Clav.    
D3    Variatio 27 A 2 Clav. Canone Alla Nona    
D4    Variatio 28 A 2 Clav.    
D5    Variatio 29 A 1 Ov Vero 2 Clav.    
D6    Variatio 30 A 1 Clav. Quodlibet    
D7    Aria Da Capo E Fine

Sản phẩm liên quan