THRAK (Expand Edition)

King Crimson

1.050.000

Album phòng thu thứ mười một của King Crimson phát hành năm 1995.King Crimson – THRAK
Hãng đĩa: Panegyric, Discipline Global Mobile, Inner Knot 
Định dạng: 2 x Vinyl, LP, Album, Reissue, Remastered, 200g
Nước: UK, Europe & US
Năm: 2019 
Thể loại: Rock
Phong cách: Prog Rock, Art Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        VROOOM   
A2        Coda: Marine 475  
A3        Dinosaur    
A4        Walking On Air    
B1        B'Boom    
B2        THRAK    
B3        Inner Garden I    
B4        People    
B5        Radio I    
C1        One Time    
C2        Radio II    
C3        Inner Garden II    
C4        Sex Sleep Eat Drink Dream    
C5        VROOOM VROOOM    
C6        VROOOM VROOOM: Coda    
D1        Sex Sleep Eat Drink Dream    
D2        Cage    
D3        THRAK    
D4        When I Say Stop, Continue    
D5        Inner Garden (Complete)    
 

Sản phẩm liên quan