Mr. Morale & The Big Steppers

Kendrick Lamar

Hết hàng

Mr. Morale & the Big Steppers là album phòng thu thứ năm của rapper người Mỹ Kendrick Lamar, phát hành vào ngày 13 tháng 5 năm 2022.

 Kendrick Lamar – Mr. Morale & The Big Steppers

Hãng: 
pgLang, Top Dawg Entertainment, Aftermath Entertainment 
Định dạng: Cassette, Album
Nước: UK
Năm: 2022
Thể loại: Hip Hop, Jazz, Funk / Soul
Phong cách: Jazzy Hip-Hop
Chất lượng: New

Tracklist:
1-1        United In Grief
1-2        N95
1-3        Worldwide Steppers
1-4        Die Hard
1-5        Father Time
1-6        Rich (Interlude)
1-7        Rich Spirit
1-8        We Cry Together
1-9        Purple Hearts
2-1        Count Me Out
2-2        Crown
2-3        Silent Hill
2-4        Savior (Interlude)
2-5        Savior
2-6        Auntie Diaries
2-7        Mr. Morale
2-8        Mother I Sober
2-9        Mirror

Sản phẩm liên quan