Next to the Sun

KAINA

850.000
Đang cập nhật


KAINA – Next to the Sun

Hãng: Sooper Records
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Limited Edition, Pink
Nước: US
Năm: 2019
Định dạng: Hip Hop, Funk / Soul
Chất lượng: New

Tracklist
A1        House
A2        Ghost
A3        Next To The Sun
A4        What's A Girl
A5        Waiting On A Day
B1        Joei's Secret
B2        Could Be A Curse
B3        So Small / So Vast
B4        Green

Sản phẩm liên quan

icon icon icon