Connecting Visitors to Fun

Jordann

Hết hàng

High and above
Would you care?
With what I’m sick of
Would you bear?Jordann – Connecting Visitors To Fun

Hãng: Return To Analog
Định dạng: Vinyl, LP
Nước: Canada
Năm: 2020
Thể loại: Pop
Phong cách: Indie Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Quick Question
A2        Connecting Visitors To Fun
A3        Café Speed
A4        Poll Line
A5        Marketa
A6        Redial
B1        Business Solution
B2        I Revel In You
B3        Ashore
B4        Le Sport (Bonus Track)

Sản phẩm liên quan