A Concert Behind Prison Walls

Johnny Cash

650.000

A Concert: Behind Prison Walls là album tổng thể thứ 54 và là album trực tiếp được ghi âm bởi Johnny Cash tại Nhà tù Bang Tennessee vào năm 1974.Johnny Cash – A Concert Behind Prison Walls

Hãng: Mercury Records
Định dạng: Vinyl, LP, Limited Edition, Reissue, Remastered, Black & White Marble
Nước: US
Năm: 2022
Thể loại: Rock, Folk, World, & Country
Phong cách: Folk Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
A1    Johnny Cash–Folsom Prison Blues
A2    Johnny Cash–Sunday Morning Coming Down
A3    Johnny Cash–Jacob Green
A4    Foster Brooks–Comedy Routine
A5    Linda Ronstadt–Desperado
A6    Linda Ronstadt–You're No Good
A7    Roy Clark–Rolling In My Sweet Baby's Arms
B1    Linda Ronstadt–That Honeymoon Feeling
B2    Roy Clark–Shuckin' The Corn
B3    Foster Brooks–Half As Much
B4    Linda Ronstadt–Love Has No Pride
B5    Linda Ronstadt–Silver Threads And Golden Needles    
B6    Johnny Cash–Hey Porter    
B7    Johnny Cash–Wreck Of The Old Ninety Seven
B8    Johnny Cash–Orange Blossom Special    
B9    Johnny Cash–A Boy Named Sue

Sản phẩm liên quan