Guitar Man

J.J. Cale

Hết hàng

Guitar Man là album phòng thu thứ 12 của J. J. Cale, phát hành năm 1996.J.J. Cale – Guitar Man

Hãng:  Because Music
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Reissue, 180gr CD, Album, Reissue
Nước:  Europe
Năm:  2019
Thể loại:  Rock, Blues
Phong cách: Classic Rock
Chất lượng: New

Tracklist: 
A1        Death In The Wilderness
A2        It's Hard To Tell
A3        Days Go By
A4        Low Down
A5        This Town
A6        Guitar Man
B1        If I Had A Rocket
B2        Perfect Woman
B3        Old Blue
B4        Doctor Told Me
B5        Miss Ol' St. Louie
B6        Nobody Knows
CD-1        Death In The Wilderness    
CD-2        It's Hard To Tell    
CD-3        Days Go By    
CD-4        Low Down   
CD-5        This Town   
CD-6        Guitar Man    
CD-7        If I Had A Rocket   
CD-8        Perfect Woman    
CD-9        Old Blue    
CD-10        Doctor Told Me    
CD-11        Miss Ol' St. Louie    
CD-12        Nobody Knows

Sản phẩm liên quan