The Shepherd's Dog

Iron & Wine

Hết hàng

The Shepherd's Dog là album phòng thu thứ 3 của Iron & Wine,Iron & Wine – The Shepherd's Dog

Hãng: Sub Pop
Định dạng: Vinyl, LP, Album
Nước: US
Năm: 2017
Thể loại: Rock, Folk, World, & Country
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Pagan Angel And A Borrowed Car    
A2        White Tooth Man    
A3        Lovesong Of The Buzzard   
A4        Carousel   
A5        House By The Sea    
A6        Innocent Bones    
B1        Wolves (Song Of The Shepherd's Dog)  
B2        Resurrection Fern    
B3        Boy With A Coin 
B4        The Devil Never Sleeps  
B5        Peace Beneath The City  
B6        Flightless Bird, American Mouth

Sản phẩm liên quan