Beach​/​heaven

in memory of the view from hanoi opera house

250.000

Dự án 'Beach/heaven' bắt đầu với những bài demo của Vũ Trung Kiên, được viết và thu âm từ cuối năm 2021 ở Pháp, với những chất liệu âm nhạc khác nhau, từ shoegaze, dream pop, ambient và indietronica, cho đến indie rock, post-rock và post-metal, để cho ra đời những bản nhạc về tình yêu và xa cách, trong bối cảnh lớn hơn của khủng hoảng và mất mát của hai năm đại dịch, giữa cái riêng và cái chung, để dịu dàng trong những thanh âm đổ vỡ.in memory of the view from hanoi opera house - Beach​/​heaven

Định dạng: CD, Album
Nước: Việt Nam
Năm: 2022
Thể loại: Post Rock, Shoegaze

Tracklist:
1    intro
2    alyssa 
3    a song about a piano and a guitar
4    all of this blue
5    something sad
6    mưa
7    chờ
8    đi tìm tình yêu ở nơi tận cùng lịch sử

Sản phẩm liên quan