Giá sắt 1 đĩa

120.000

Giá sắt trưng bày 1 vinyl.