Down In The Weeds, Where The World Once Was

Bright Eyes

Hết hàng

Where the World Once Was là album phòng thu thứ mười của ban nhạc Mỹ Bright Eyes. Album đánh dấu lần phát hành đầu tiên của ban nhạc trong gần một thập kỷ, sau The People's Key vào năm 2011. Nó được phát hành bởi Dead Oceans vào ngày 21 tháng 8 năm 2020, và đây là album đầu tiên của họ không được phát hành bởi Saddle Creek Records.



Bright Eyes – Down In The Weeds, Where The World Once Was

Hãng: Dead Oceans
Định dạng: Cassette, Album, Red
Nước: US
Năm: 2020
Thể loại: Rock

Tracklist:
A1        Pageturners Rag
A2        Dance And Sing
A3        Just Once In The World
A4        Mariana Trench
A5        One And Done
A6        Pan And Broom
A7        Stairwell Song
B1        Persona Non Grata
B2        Tilt-A-Whirl
B3        Hot Car In The Sun
B4        Forced Convalescence
B5        To Death's Heart (In Three Parts)
B6        Calais To Dover
B7        Comet Song
 

Sản phẩm liên quan