Superache (Signed CD)

Conan Gray

Hết hàng

Album phòng thu thứ hai của Conan GrayConan Gray – Superache

Hãng: Republic Records
Định dạng: CD, Album, Limited  Edition, Stereo, Signed
Nước: US
Năm: 2022
Thể loại: Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
1        Movies   
2        People Watching   
3        Disaster   
4        Best Friend    
5        Astronomy    
6        Yours   
7        Jigsaw   
8        Family Line    
9        Summer Child  
10        Footnote    
11        Memories    
12        The Exit

Sản phẩm liên quan