Superache (Ruby Red Vinyl)

Conan Gray

Hết hàng

Album phòng thu thứ hai của Conan GrayConan Gray – Superache

Hãng: Republic Records
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Stereo, Red [Ruby Red]
Nước: US, UK, Europe
Năm: 2022
Thể loại: Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Movies   
A2        People Watching   
A3        Disaster   
A4        Best Friend    
A5        Astronomy    
A6        Yours   
B7        Jigsaw   
B8        Family Line    
B9        Summer Child  
B10        Footnote    
B11        Memories    
B12        The Exit

Sản phẩm liên quan