Cigarettes After Sex

Cigarettes After Sex

Hết hàng

Your lips, my lips, apocalypse
Your lips, my lips, apocalypseCigarettes After Sex ‎- Cigarettes After Sex

Hãng: Partisan Records LLC
Định dạng: Cassette, Album
Nước: USA
Phát hành: 2017
Thể loại: Indie Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
A1    K.
A2    Each Time You Fall In Love
A3    Sunsetz
A4    Apocalypse
A5    Flash
B6    Sweet Opera
B7    House
B8    Truly
B9    John Wayne
B10   Young & Dumb

Sản phẩm liên quan