Chổi cọ rửa đĩa than

320.000

Chổi cọ vệ sinh đĩa than, kết hợp máy rửa hoặc rửa trực tiếp với nước.Chổi cọ rửa đĩa than

Sản phẩm liên quan