Chổi cọ vệ sinh đĩa than

320.000

Chổi cọ vệ sinh đĩa than, kết hợp máy rửa hoặc rửa trực tiếp với nước.


icon icon icon