Teaser And The Firecat

Cat Stevens

750.000

Teaser and the Firecat là album phòng thu thứ năm của Cat Stevens, được phát hành vào tháng 10 năm 1971.Cat Stevens – Teaser And The Firecat

Hãng: Island Records, Cat-O-Log Records, UMC
Series: The Yusuf / Cat Stevens Cat-O-Log Collection
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo, Gatefold
Nước: Europe
Năm: 2021
Thể loại: Rock, Pop
Phong cách: Soft Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        The Wind
A2        Rubylove
A3        If I Laugh
A4        Changes IV
A5        How Can I Tell You
B1        Tuesday's Dead
B2        Morning Has Broken
B3        Bitterblue
B4        Moonshadow
B5        Peace Train
 

Sản phẩm liên quan