Now & Then

Carpenters

Hết hàng

Now & Then là album phòng thu thứ năm của ban nhạc The Carpenters, phát hành ngày 9 tháng 5 năm 1973 bởi hãng đĩa A&M RecordsCarpenters – Now & Then

Hãng: A&M Records, UMe 
Định dạng: Vinyl, LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo, Gatefold
Nước: US
Năm: 2017
Thể loại: Rock, Pop
Phong cách: Soft Rock, Vocal
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Sing
A2        This Masquerade   
A3        Heather    
A4        Jambalaya (On The Bayou)
A5        I Can't Make Music  
B1        Yesterday Once More   
Medley    
B2a        Fun, Fun, Fun    
B2b        The End Of The World   
B2c        Da Doo Ron Ron (When He Walked Me Home)    
B2d        Deadman's Curve 
B2e        Johnny Angel   
B2f        The Night Has A Thousand Eyes    
B2g        Our Day Will Come   
B2h        One Fine Day  
B3        Yesterday Once More/Reprise

Sản phẩm liên quan