The Loneliest Time

Carly Rae Jepsen

Hết hàng

The Loneiest Time là album phòng thu thứ sáu của ca sĩ người Canada Carly Rae Jepsen. Nó được phát hành vào ngày 21 tháng 10 năm 2022.Carly Rae Jepsen – The Loneliest Time

Hãng:  604 Records, School Boy Records 
Định dạng: Cassette, Album, Pale Pink
Nước: Europe
Năm: 2022
Thể loại: Pop
Phong cách: Ballad, Indie Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Surrender My Heart
A2        Joshua Tree
A3        Talking To Yourself
A4        Far Away
A5        Sideways
A6        Beach House
A7        Bends
B8        Western Wind
B9        So Nice
B10        Bad Thing Twice
B11        Shooting Star
B12        Go Find Yourself Or Whatever
B13        The Loneliest Time

Sản phẩm liên quan