Violence Unimagined

Cannibal Corpse

Hết hàng

Violence Unimagined là album phòng thu thứ mười lăm của ban nhạc death metal người Mỹ Cannibal Corpse, phát hành vào ngày 16 tháng 4 năm 2021.Cannibal Corpse – Violence Unimagined

Hàng: Metal Blade Records
Định dạng: Vinyl, LP, Album
Nước: Europe
Năm: 2021
Thể loại: Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Murderous Rampage
A2        Necrogenic Resurrection
A3        Inhumane Harvest
A4        Condemnation Contagion
A5        Surround, Kill, Devour
B1        Ritual Annihilation
B2        Follow The Blood
B3        Bound And Burned
B4        Slowly Sawn
B5        Overtorture
B6        Cerements Of The Flayed

Sản phẩm liên quan