To Let A Good Thing Die

Bruno Major

Hết hàng

Album phát hành vào năm 2020 của Bruno Major.Bruno Major – To Let A Good Thing Die

Hãng: July Records 
Định dạng: Vinyl, LP, Album
Nước: Europe
Năm: 2020
Thể loại: Rock
Phong cách: Alternative Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Old Soul
A2        The Most Beautiful Thing
A3        Nothing
A4        Regent's Park
A5        Old Fashioned
B1        She Chose Me
B2        Figment Of My Mind
B3        Tapestry
B4        I'll Sleep When I'm Older
B5        To Let A Good Thing Die

Sản phẩm liên quan