A Different Beat

Boyzone

Hết hàng

A Different Beat là album thứ hai được phát hành năm 1996 và bao gồm bài hát đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Anh - Words của band nhạc BoyzoneBoyzone – A Different Beat

Hãng:
 Polydor
Định dạng: Cassette, Album
Nước: Indonesia
Năm: 1996
Thể loại: Pop
Phong cách: Vocal, Ballad
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Paradise
A2        A Different Beat
A3        Melting Pot
A4        What Can You Do For Me    
A5        Ben
A6        Don't Stop Looking For Love
A7        Isn't It A Wonder
A8        Words
B1        It's Time
B2        Games Of Love
B3        Strong Enough
B4        Heaven Knows
B5        Crying In The Night
B6        Give A Little
B7        She Moves Through The Fair
 

Sản phẩm liên quan