Soy Pablo + Roy Pablo

Boy Pablo

Hết hàng

Compilation tổng hợp hai EP của Boy Pablo.Boy Pablo – Soy Pablo

Hãng: U OK?, 777 records
Định dạng: 2 x CD, Compilation
Nước: US
Năm: 2019
Thể loại: Indie Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
Roy Pablo    
1-1        Yeah (Fantasizing)   
1-2        Everytime    
1-3        Dance, Baby!    
1-4        imreallytiredthisdaysucks   
1-5        ur phone  
1-6        Ready/Problems   
Soy Pablo    
2-1        Feeling Lonely  
2-2        wtf   
2-3        Sick Feeling  
2-4        t-shirt 
2-5        Limitado   
2-6        Losing You    
2-7        tkm

Sản phẩm liên quan