i,i

Bon Iver

Hết hàng

Album thứ tư đại diện của Mùa Thu của Bon Iver.Bon Iver – i,i

Hãng: Jagjaguwar
Định dạng: Cassette, Album
Nước: USA & Europe
Năm: 2019
Thể loại: Rock
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Yi
A2        iMi
A3        We
A4        Holyfields
A5        Hey, Ma
A6        U (Man Like)
A7        Naeem
B1        Jelmore
B2        Faith
B3        Marion
B4        Salem
B5        Shi'Diah
B6        RABi

Sản phẩm liên quan