Sea Change

Beck

900.000 950.000

Sea Change là album phòng thu thứ tám của nhạc sĩ người Mỹ Beck, được phát hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2002 bởi Geffen Records.Beck – Sea Change

Hãng: DGC 
Định dạng: 2 x Vinyl, LP, Album, Reissue
Nước: Europe
Năm: 2016
Thể loại: Rock, Pop, Folk, World, & Country
Chất lượng: New / df ở góc

Tracklist
A1        The Golden Age
A2        Paper Tiger
A3        Guess I'm Doing Fine
B1        Lonesome Tears
B2        Lost Cause
B3        End Of The Day
C1        It's All In Your Mind
C2        Round The Bend
C3        Already Dead
D1        Sunday Sun
D2        Little One
D3        Side Of The Road
 

Sản phẩm liên quan