Teen Dream

Beach House

Hết hàng
Đang cập nhật


Beach House ‎– Teen Dream

Hãng: Sub Pop ‎
Định dạng: 2 × Vinyl, LP, Album, DVD, DVD-Video
Nước: US
Năm: 
Thể loại: Rock
Phong cách: Indie Rock, Dream Pop
Chất lượng: New, sealed

Tracklist
A1    –Beach House    Zebra    
A2    –Beach House    Silver Soul    
A3    –Beach House    Norway    
B1    –Beach House    Walk In The Park    
B2    –Beach House    Used To Be    
C1    –Beach House    Lover Of Mine    
C2    –Beach House    Better Times    
D1    –Beach House    10 Mile Stereo    
D2    –Beach House    Real Love    
D3    –Beach House    Take Care    
DVD-1    –Beach House    Used To Be    
DVD-2    –Beach House    Better Times    
DVD-3    –Beach House    Walk In The Park    
DVD-4    –Beach House    Zebra    
DVD-5    –Beach House    10 Mile Stereo    
DVD-6    –Beach House    Silver Soul
DVD-7    –Beach House    Lover Of Mine    
DVD-8    –Showbeast & Beach House    Norway (Snorway)    
DVD-9    –Beach House    Real Love    
DVD-10    –Beach House    Take Care    
DVD-11    –Showbeast & Beach House    Snorway    

Sản phẩm liên quan