7

Beach House

360.000
Đang cập nhật


Beach House – 7

Hãng: Sub Pop
Định dạng: Cassette, Album, Yellow
Nước: US
Năm: 2018
Thể loại: Rock, Pop
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Dark Spring
A2        Pay No Mind
A3        Lemon Glow
A4        L'Inconnue
A5        Drunk In LA
A6        Dive
B1        Black Car
B2        Lose Your Smile
B3        Woo
B4        Girl Of The Year
B5        Last Ride

Sản phẩm liên quan

icon icon icon