Bao đựng thẻ Một vạn năm

Vũ.

150.000

Bao đựng thẻ (không kèm dây) với artwork từ album thứ hai của Vũ. mới ra mắt hôm 9/9.Bao đựng thẻ - Một vạn năm (Vũ.)

Màu sắc: Đen

Sản phẩm liên quan