Teenage Wildlife: 25 Years Of Ash

Ash

850.000 900.000

Teenage Wildlife: 25 Years of Ash là album của Ash được phát hành vào năm 2020. Ash – Teenage Wildlife: 25 Years Of Ash

Hãng: BMG
Định dạng: 2 x Vinyl, LP, Compilation
Nước: UK
Năm: 2020
Thể loại: Rock, Pop
Phong cách: Alternative Rock, Britpop
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        A Life Less Ordinary
A2        Arcadia
A3        Darkest Hour Of The Night
A4        Kung Fu
A5        Cocoon
A6        You Can't Have It All
B1        Girl From Mars
B2        Wildsurf
B3        Shining Light
B4        Starcrossed
B5        Buzzkill
B6        Goldfinger
C1        Burn Baby Burn
C2        Dare To Dream
C3        Annabel
C4        Machinery
C5        Sometimes
D1        Oh Yeah
D2        Angel Interceptor
D3        Jesus Says
D4        Orpheus
D5        Jack Names The Planets

Sản phẩm liên quan