Jazz at the Pawnshop

Arne Domnérus

Hết hàng

 

Jazz at the Pawnshop là bản thu âm nhiều phiên được thực hiện bởi Gert Palmcrantz vào ngày 6-7 tháng 12 năm 1976, tại Jazzpuben Stampen (Hiệu cầm đồ) ở Stockholm, Thụy Điển. Một tiệm cầm đồ đã hoạt động trên địa điểm này trước khi có câu lạc bộ nhạc jazz.Arne Domnérus, Bengt Hallberg, Georg Riedel, Egil Johansen + Lars Erstrand – Jazz at the Pawnshop

Hãng: Prophone
Định dạng: 2 x Vinyl, LP, Album, Gatefold
Nước: Sweden
Năm: 
Thể loại: Jazz
Phong cách: Swing
Chất lượng: New, sealed

Tracklist
Arne Domnérus, Bengt Hallberg, Lars Erstrand, Georg Riedel, Egil Johansen 
A1        Limehouse Blues
A2        I'm Confessin'
A3        High Life
Arne Domnérus, Bengt Hallberg, Georg Riedel, Egil Johansen
B1        Struttin' With Some Barbecue
B2        Jeep's Blues
B3        Stuffy
Arne Domnérus, Bengt Hallberg, Lars Erstrand, Georg Riedel, Egil Johansen  
C1        Lady Be Good
C2        Here Is That Rainy Day
C3        Barbados
Arne Domnérus, Bengt Hallberg, Georg Riedel, Egil Johansen 
D1        How High The Moon
D2        Take Five
D3        Everything Happens To Me

Sản phẩm liên quan