Jazz at the Pawnshop

Arne Domnérus

Hết hàng
Đang cập nhật


Arne Domnérus, Bengt Hallberg, Georg Riedel, Egil Johansen + Lars Erstrand – Jazz at the Pawnshop

Hãng: Prophone
Định dạng: 2 x Vinyl, LP, Album, Gatefold
Nước: Sweden
Năm: 
Thể loại: Jazz
Phong cách: Swing
Chất lượng: New, sealed

Tracklist
Arne Domnérus, Bengt Hallberg, Lars Erstrand, Georg Riedel, Egil Johansen 
A1        Limehouse Blues
A2        I'm Confessin'
A3        High Life
Arne Domnérus, Bengt Hallberg, Georg Riedel, Egil Johansen
B1        Struttin' With Some Barbecue
B2        Jeep's Blues
B3        Stuffy
Arne Domnérus, Bengt Hallberg, Lars Erstrand, Georg Riedel, Egil Johansen  
C1        Lady Be Good
C2        Here Is That Rainy Day
C3        Barbados
Arne Domnérus, Bengt Hallberg, Georg Riedel, Egil Johansen 
D1        How High The Moon
D2        Take Five
D3        Everything Happens To Me

Sản phẩm liên quan

icon icon icon