Passing Ships

Andrew Hill

1.100.000

Andrew Hill – Passing ShipsAndrew Hill – Passing Ships

Hãng: Blue Note
Series: Blue Note Tone Poet Series
Định dạng: Vinyl, LP, Stereo, 180g
Vinyl, LP, Single Sided, Stereo, 180g
All Media, Album, Reissue, Gatefold
Nước: US
Năm: 2021
Thể loại: Jazz
Phong cách: Hard Bop, Post Bop
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        Sideways
A2        Passing Ships
A3        Plantation Bag
B1        Noon Tide
B2        The Brown Queen
C1        Cascade
C2        Yesterday's Tomorrow

Sản phẩm liên quan