LAGEOS

Actress x London Contemporary Orchestra

Hết hàng

Nhà sản xuất Darren Cunningham aka Actress, tham gia cùng London Contemporary Orchestra, mang đến những chất liệu mới vào đĩa nhạc electronica đen tối và trầm tư LAGEOS.Actress x London Contemporary Orchestra – LAGEOS

Hãng: Ninja Tune
Định dạng: 2 x Vinyl, LP
Nước: Europe
Năm: 2018
Thể loại: Electronic
Phong cách: Minimal, Leftfield, Abstract
Chất lượng: New

Tracklist:
A1        LAGEOS
A2        Momentum
B1        Galya Beat
B2        Chasing Numbers
B3        Chaos Rain
C1        Surfer's Hymn
C2        N.E.W.
C3        Audio Track 5
D1        Voodoo Posse, Chronic Illusion
D2        Hubble
 

Sản phẩm liên quan