The Album

BlackPink

Hết hàng

다시 캄캄한 이곳에 light up the sky
네 두 눈을 보며 I'll kiss you goodbye
실컷 비웃어라 꼴 좋으니까
이제 너희 하나 둘 셋BlackPink - The Album

Hãng: YG Entertainment ‎– 00602435042589, Interscope Records ‎– 00602435042589
Định dạng: CD
Nước: EU
Phát hành: 2020
Thể loại: K-pop

1 How You Like That
2 Ice Cream
3 Pretty Savage
4 Bet You Wanna
5 Lovesick Girls
6 Crazy Over You
7 Love To Hate Me
8 You Never Know

Sản phẩm liên quan

icon icon icon