Inner War

Reborn

150.000

Phiên bản CD của EP đầu tay đến từ nhóm Reborn chơi dòng death metal.

Sớm ra mắt.Reborn - Inner War

Định dạng: CD, EP
Nước: Việt Nam 
Phát hành: 2021
Thể loại: Death Metal

1. SIK
2. Shapeshifter
3. The Broken Compass
4. Into the Endless Void
5. The Hymn of Despair (feat. Quan of Bloodshed)

Sản phẩm liên quan

icon icon icon